ca

Noves jornades de voluntariat dirigides per l’associació cultural: Amics de la Ciutat Ibera de Banyeres del Penedès (ACIBP)

2022-05-19

En la jornada del 11 de maig del 2022, s'han iniciat les activitats destinades al tractament del material arqueològic del gran jaciment iber de Masies de Sant Miquel, que están coordinades per la ACIBP amb l'ampli suport de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que ha cedit l'espai del Centre Cívic de Masies, per poder realitzar les activitats culturals corresponents. 

Les noves activitats que estan apropant la cultura ibera a la localitat i més enllà.

El dia acordat per la associació (11 de maig a les 7 p.m), fou l'inici formal de les activitats coordinades per la societat sense ànim de lucre ACIBP. En primer lloc es va fer una salutació d'apertura a totes les persones que van assistir; posteriorment es va procedir a fer una interessant visita, per poder ser més propers als potencials voluntaris i per a que els visitants poguessin compendre la important dimensió de la seva voluntat en favor del seu coneixement i de la història; així que van visitar directament el propi jaciment de la ciutat ibera, sent informats de forma molt professional de tot allò relacionat directament amb el jaciment de la mà de l'arqueòleg Jordi Morer de Llorens (director de l'excavació de la ciutat ibera, Universitat de Barcelona). Finalment es va fer un gran berenar al centre cívic, es realitzà un recompte dels voluntaris que tinguéssin ànims en participar i es va parlar de la disponibilitat per realitzar els objectius, ja que les activitats es realitzaran els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes que siguin determinats per la associació i pel quorum de voluntaris (al apartat de calendari seran penjats els dies definitius). Els visitants van oscilar al voltant de 30 persones, demostració de l'interès social pel passat autòcton.