ca

Termes i condicions

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP)

AVÍS LEGAL

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l'ús del nostre lloc web, del qual és titular l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) . La navegació pel lloc web de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè està obligat a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. El vostè respondrà enfront de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-li a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

2. Identificació i comunicacions

L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP), en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP)
 • El seu CIF és: G09947995
 • El seu domicili social està en: C/ SANT MIQUEL 21 - (43711) BANYERES DEL PENEDES

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) es consideraran eficaços, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

3. Condicions d'accés i utilització


El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure, no obstant això, l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

Vostè garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) i a no emprar-los per a, entre altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d'altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) o de tercers.
 • Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP), sense que puguin entendre's com cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP), sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix li atribueixi dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP). En tot cas, l'enllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP), o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 • La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers.

5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP), serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més pròxims a la seu de (Espanya).

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.