ca

Que fem?

Als nostres estatuts queden reflectits els nostres objectius:

Article 2

Els fins de l'associació són:

1- Defensa i protecció de la ciutat ibera de Masies de Sant Miquel i el patrimoni Iber del municipi.

2- Promoció cultural i turística del patrimoni Iber de Banyeres del Penedès.

3- Estimulació d'iniciatives educatives de la cultura Ibera.

4- Afavoriment social del coneixement de la civilització Ibera.

5- Manteniment i conservació de les restes arqueològiques.

6- Informar sobre l'estat del patrimoni Iber i fer públiques iniciatives d'acord amb aquests fins.

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació du a terme les activitats següents:

1- Vetllar les administracions públiques encarregades de vetllar per la seguretat del lloc.

2- Organització d'activitats culturals.

3- Impulsar activitats educatives en escoles i altres àmbits.

4- Seminaris i conferències sobre el món Iber.

5- Promoure i administrar jornades específiques de voluntariat.

6- Creació de continguts divulgatius.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

PROJECTES EN MARXA 

ACIBP: Des de la fundació fins ara

La nostra associació ha crescut molt els últims mesos. Hem començat amb les activitats de siglat i neteja de material arqueològic de la ciutat ibera, hem gaudit del contacte més estret amb el passat, participant en els avenços dels treballs propis dels arqueòlegs i especialistes, agilitzant així la investigació i excavació.


La protecció del jaciment

S'han dut a terme accions de defensa de la nostra associació conjuntament amb la bona voluntat de veïns i hem tingut èxit evitant possibles espolis o intromissions no autoritzades al jaciment evitant així danys personals com també al patrimoni.

Aquests grans gestos en favor de la curiositat i el coneixement fan que el cor de la nostra cultura i de la ACIBP bateguin amb més força!

Creació de continguts educatius.

Sobre les properes intervencions a l'agost

El dia 2 d'agost s'inicien noves excavacions a la ciutat ibera de Masies de Sant Miquel fins final de mes, segurament es sol·licitaran voluntaris, que realitzaran les activitats determinades pels organitzadors. Fes-te voluntari.

Per cada excavació, el jaciment creixerà i nous descobriments afloraran!