ca

Política de privacitat

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP)

Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
- Entitat: ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP)
- CIF de l'entitat: G09947995
- Direcció de l'entitat: C/ SANT MIQUEL 21 - (43711) BANYERES DEL PENEDES
- Email de l'entitat: CONTACTE@CIUTATIBERA.COM
- Responsable del tractament : 
- Telèfon del Responsable del tractament :
- Direcció email del Responsable del tractament :

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

  • Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

  • Consentiment inequívoc

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

  • No compartim les dades amb tercers.

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en l'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per a exercir el seu dret d'Accés faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
Per a exercir el seu dret d'Oposició faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ SANT MIQUEL 21 - (43711) BANYERES DEL PENEDES adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.